Συγκεντρώστε λαχνούς συμμετοχής με την είσοδο σας στο Regency Casino Thessaloniki, και διεκδικήστε ένα Captur το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στη 01:30