Που πήγαν 30 χρυσές λίρες; Στο Regency Casino Thessaloniki!

Μεγάλη κλήρωση για 30 χρυσές λίρες τον Δεκέμβριο.

  • Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 01:30 κλήρωση για 10 χρυσές λίρες
  • Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 01:30 κλήρωση για 20 χρυσές λίρες

Λαχνοί συμμετοχής με την είσοδό σας στο Regency Casino Thessaloniki.