ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Texas Hold’em είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια πόκερ με φανατικούς οπαδούς σε όλο το κόσμο. Έχει ως στόχο για τον κάθε παίκτη να κερδίσει το ποτ (pot – σύνολο των στοιχημάτων-) επιδεικνύοντας στο τέλος το καλύτερο φύλλο, ή να παραμείνει στο παιχνίδι εάν οι υπόλοιποι παίκτες έχουν αποσυρθεί. Χρησιμοποιείται τράπουλα με 52 φύλλα και παίζεται σε τραπέζι με θέσεις μέχρι και για δέκα παίκτες. Στο τραπέζι χρησιμοποιείται μία ειδική μάρκα (button), για να εκπροσωπείται ο κρουπιέρης και να δηλώνεται η σειρά με την οποία θα γίνονται οι διάφορες ενέργειες. H παρτίδα ξεκινά με την τοποθέτηση των τυφλών στοιχημάτων. Ο πρώτος παίκτης μετά το button, ποντάρει το μικρό τυφλό στοίχημα (small blind) και ο αμέσως επόμενος το μεγάλο τυφλό στοίχημα (big blind). Στην συνέχεια ξεκινάει το μοίρασμα των πρώτων δύο (κλειστών) φύλλων, με τον παίκτη στα αριστερά της θέσης του μεγάλου τυφλού στοιχήματος να ενεργεί πρώτος και το ποντάρισμα να συνεχίζεται δεξιόστροφα. Ο γύρος της τοποθέτησης στοιχημάτων ολοκληρώνεται όταν όλοι οι παίκτες έχουν είτε αποσυρθεί, είτε καλύψει το ποσό που έχουν τοποθετήσει όλοι οι υπόλοιποι ενεργοί παίκτες, ή ποντάρει όλες τους τις μάρκες. Μετά τον πρώτο γύρο τοποθέτησης στοιχημάτων, με την προϋπόθεση ότι έχουν απομείνει τουλάχιστον δύο παίκτες να συμμετέχουν στην παρτίδα, ο κρουπιέρης μοιράζει το flop, τρία ανοικτά φύλλα στη μέση του τραπεζιού. Τα φύλλα αυτά είναι κοινά για όλους τους παίκτες. Μετά το flop ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος τοποθέτησης στοιχημάτων. Σε αυτόν και σε όλους του επόμενους γύρους, η τοποθέτηση στοιχημάτων ξεκινά με τον παίκτη αριστερά της θέσης όπου βρίσκεται ο δείκτης του «κρουπιέρη» (button) και συνεχίζεται δεξιόστροφα. Μετά το τέλος του γύρου τοποθέτησης στοιχημάτων στο flop, μοιράζεται το turn (το τέταρτο κοινό φύλλο), και ακολουθεί ο τρίτος γύρος τοποθέτησης στοιχημάτων. Τέλος, μοιράζεται το river (το πέμπτο κοινό φύλλο), και ακολουθεί ο τέταρτος και τελευταίος γύρος τοποθέτησης στοιχημάτων. Εδώ ολοκληρώνεται η τοποθέτηση στοιχημάτων και, αν χρειαστεί, τότε οι παίκτες αποκαλύπτουν τα κλειστά φύλλα που έχουν λάβει, δηλαδή γίνεται το showdown. Ο καλύτερος συνδυασμός πέντε φύλλων, πάντα σύμφωνα με την αξία των φύλλων, κερδίζει το ποτ. Συνολικά υπάρχουν μέχρι τέσσερις γύροι τοποθέτησης στοιχημάτων σε κάθε παρτίδα.

Χέρι πέντε φύλλων 
Μπορείτε να υπολογίσετε τα πέντε φύλλα που χρειάζονται για το χέρι σας με τους παρακάτω τρόπους: τα δύο φύλλα που έχετε στο χέρι σας συν τρία από τα πέντε φύλλα που βρίσκονται στο τραπέζι, ή ένα από τα δύο φύλλα σας, συν τέσσερα από τα κοινά φύλλα του τραπεζιού, ή ακόμη μόνο τα πέντε φύλλα του τραπεζιού και κανένα από τα δικάς σας. Τα υπόλοιπα φύλλα δεν σας αφορούν, μόνον τα πέντε καλύτερα υπολογίζονται για το χέρι σας.

Επιλογές και Ορολογία πονταρίσματος
Σε κάθε ποντάρισμα οι παίκτες έχουν μία από τις παρακάτω επιλογές.

Check 
Όταν κάποιος δεν έχει αποφασίσει αν θα τοποθετήσει ένα στοίχημα λέει check, και δίνει την σειρά του στον επόμενο παίκτη να συνεχίσει το παιχνίδι. Έτσι συνεχίζει να είναι ενεργός παίκτης στο παιχνίδι μέχρι κάποιος από τους επόμενους παίκτες που ακολουθούν πάρει την επιλογή να τοποθετήσει στοίχημα στο τραπέζι, οπότε και καλείται να αποφασίσει και εκείνος αν θα ποντάρει ή θα κάνει fold. Ένας παίκτης μπορεί να επιλέξει check μόνο στη περίπτωση  που δεν αντιμετωπίζει στοίχημα.

Call
Όταν κάποιος άλλος παίκτης έχει ποντάρει, σημαίνει πως ταιριάζεις, «βλέπεις» το ποντάρισμά του και μένεις στην παρτίδα.

Fold
Όταν κάποιος παίκτης επιλέγει να βγει από την παρτίδα, τότε κάνει Fold και δεν «βλέπει» το ποντάρισμα.

Bet, Raise
Όταν θέλεις να ανοίξεις το ποντάρισμα ή να ανεβάσεις αυτό κάποιου άλλου παίκτη, προκαλώντας τον με μεγαλύτερο ποντάρισμα. Το Texas Hold’em παίζεται σε μορφή No Limit, δηλαδή ποντάρισμα χωρίς όριο.

Ονομασίες των φύλλων

Φλος Ρουαγιάλ (Royal Flush)

royal flush

Το πιο ισχυρό φύλλο. Αποτελείται από τα φύλλα 10-J-Q-K και Α στο ίδιο χρώμα.

Κέντα Φλος (Straight Flush)

straight flush 

Πέντε συνεχόμενα φύλλα του ίδιου χρώματος.

Καρέ (Four-of-a-kind)

four of a kind 

Τέσσερα όμοια φύλλα μαζί με οποιοδήποτε πέμπτο. Όσο μεγαλύτερα τα όμοια φύλλα, τόσο πιο δυνατό το χέρι, π.χ. το καρέ του 6 υπερισχύει τουκαρέ του 3.

Φουλ (Full House)

full house 

Συνδυασμός τριών όμοιων φύλλων με δύο άλλα όμοια. Αποκαλείται φουλτης ντάμας αν τα τρία όμοια είναι ντάμες, φουλ του 9 αν είναι εννιάρια,κ.ο.κ. Ανάμεσα σε δύο φουλ υπερισχύει αυτό που τα τρία όμοια φύλλατου είναι μεγαλύτερα.

Χρώμα Φλος (Flush)

royal flush

Πέντε οποιαδήποτε φύλλα του ίδιου χρώματος. Ανάμεσα σε δύο flushυπερισχύει αυτό που περιέχει το πιο μεγάλο φύλλο (το μεγαλύτερο είναιο άσος). Αν το πιο μεγάλο φύλλο τους είναι το ίδιο, συγκρίνονται ταδεύτερα πιο μεγάλα κ.ο.κ.

Κέντα (Straight)

straight

Πέντε συνεχόμενα φύλλα που δεν είναι όλα του ίδιου χρώματος.Ανάμεσα σε δύο κέντες υπερισχύει αυτή που είναι πιο ψηλή (μεψηλότερη την 10-J-Q-K-Α και χαμηλότερη την Α-2-3-4-5.

Τρία όμοια (Three of a kind)

three of a kind

Τρία όμοια φύλλα μαζί με δύο οποιαδήποτε άλλα διαφορετικάμεταξύ τους.

Δύο Ζεύγη (Two pairs)

two pair

Δύο ζευγάρια όμοιων φύλλων (π.χ. δύο 8 και δύο 7) μαζί με ένα άλλοφύλλο. Το μεγαλύτερο ζευγάρι κερδίζει. Στην περίπτωση που δύοπαίκτες έχουν το ίδιο μεγάλο ζευγάρι, τότε κερδίζει αυτός που έχειμεγαλύτερο το χαμηλότερο ζευγάρι. Για παράδειγμα το Q-Q-10-10 υπερισχύει του Q-Q-7-7.

Ενα ζεύγος (Pair)

one pair

Δύο όμοια φύλλα και τρία άλλα διαφορετικά μεταξύ τους. Ανάμεσα σεχέρια με το ίδιο ζευγάρι υπερισχύει αυτό που έχει το υψηλότερο φύλλοανάμεσα στα υπόλοιπα τρία.

Μεγαλύτερο φύλλο (High Card)

high card

Πέντε φύλλα άσχετα μεταξύ τους – ο νικητής είναι αυτός που έχει το υψηλότερο φύλλο (με υψηλότερα A, Κ, Q και χαμηλότερα 4, 3, 2). Σε περίπτωση ισοβαθμίας του υψηλότερου φύλλου, τον νικητή καθορίζει το δεύτερο υψηλότερο κ.ο.κ

Omaha
Ένα παιχνίδι με πέντε κοινόχρηστες κάρτες, στο οποίο οι παίκτες λαμβάνουν τέσσερις κλειστές κάρτες, (χωρίς να είναι φανερή η αξία τους), ώστε να τις χρησιμοποιήσουν μαζί με τις κοινόχρηστες, για τη διαμόρφωση του συνδυασμού των φύλλων τους. Οι παίκτες πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσουν δύο από τις τέσσερις κλειστές κάρτες τους, ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες, μαζί με τρεις από τις κοινόχρηστες κάρτες, ώστε να δημιουργήσουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Οι κανόνες παιχνιδιού, όπως και οι γύροι πονταρίσματος στο Omaha, είναι ακριβώς ίδιοι με του Texas Hold’em. Το Omaha όμως, παίζεται με διαφορετική μορφή πονταρίσματος από το Texas Hold’em, ονομαζόμενη Pot Limit.