Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Regency Casino Thessaloniki.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας:

Βοηθός Κουζίνας (Commis)

IT Services Support Technician