Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Regency Casino Thessaloniki.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας:

IT Services Support Technician

Assistant Loyalty Manager