Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στο Regency Casino Thessaloniki.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας:

Σερβιτόρος / Σερβιτόρα

Ψυκτικός

Ηλεκτρολόγος

Slot Technician